Baudets ergernis over bullets

Baudets ergernis over bullets

In het grijze gebied tussen staat en individu, dáár gebeuren de meeste dingen, zegt Thierry Baudet. „De kern van de samenleving zit in dat tussengebied.” Grappig genoeg lijkt het erop, deze (afgelopen) zaterdagmiddag bij het festival ‘G10 van de economie en de filosofie’, dat hij zichzelf als politicus ook plaatst in dat tussengebied.

Even daarvoor heeft hij zijn gebruikelijke verhaal gehouden, over de Verlichting die onze wortels heeft weggeslagen, over „oote oote-rijmelarij” en „de vrijheid die leidt tot pornoverslaving en Tinder”. Pas bij het vragenrondje wordt het spannender. Essayist Bas Heijne, die net zelf een lezing heeft gegeven, denkt dat er twee hindernissen zijn voor Baudets strijd tegen het liberalisme: het individualisme en de mondialisering. Hoe gaat Baudet die dingen terugdraaien?

Het leidt tot irritatie bij Baudet. „Ik verzet me ertegen dat elke maatschappelijke discussie moet leiden tot beleidsbullets”, zegt die. „Er is veel meer dan wetten en regeltjes. We moeten met elkaar praten over dit soort hele grote trends.”

Heijne dringt aan: als Baudet zegt dat FVD radicaal anders is dan de andere partijen, tot welk radicaal ander beleid gaat dit dan leiden?

Dan begint Baudet over dat grijze gebied tussen het individu en de staat. Het is vooral zijn taak om de tijdgeest te veranderen, zegt hij: „Er moet een cultuuromslag komen.”

Hij wil ideeën ventileren zonder meteen te hoeven zeggen wat hij wil veranderen, benadrukt Baudet. Een voorbeeld: „Vroeger dronken we uit een glas, want we waren ergens waar een kraan was. Tegenwoordig hebben we veldflessen bij ons. We zijn altijd onderweg: de reizende mens.” Maar let op: „Dat ik dit zeg betekent niet dat ik flesjes water wil verbieden.”

De volgende vragensteller wil weten naar welk Nederland we eigenlijk terug moeten: het Nederland van voor de Franse Revolutie kennelijk, maar niet ver daarvoor waarschijnlijk, want toen bestond ons land nog niet. Wederom irritatie bij Baudet. „Je hoeft niet precies in bulletpoints ‘de’ Nederlander te definiëren om te kunnen praten over onze dominante cultuur.”

Maar niemand vroeg naar bulletpoints. De bulletpoints zijn bij Baudet wat visie bij Mark Rutte is: een karikatuur. Bij Rutte staat visie gelijk aan totalitarisme: „Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen”, zei hij in zijn H.J. Schoo-lezing. Bij Baudet staan bulletpoints, of „beleidsnota’s” zoals hij zo minachtend zegt, gelijk aan kleingeestige politiek.

De visie en de bulletpoints zijn elkaars tegendeel; ergens tussen Rutte en Baudet bevindt zich de perfecte politicus.

Floor Rusman ([email protected]) vervangt deze week Lotfi El Hamidi

Een versie van

dit artikel

verscheen ook in


NRC Handelsblad
van 3 juni 2019

 

Read More